Informacje i ogłoszenia szkolne

Szanowni Państwo,
Informujemy, że jest już udostępniona nowa strona internetowa naszej Szkoły.

Nowy adres:

www.sp4pruszkow.edupage.org


W zakładce Szkoła Podstawowa (lewa strona) umieszczony jest Regulamin Rekrutacji do klas sportowych w roku szkolnym 2017/2018 dla klasy IV i VII.

Umieszczone zostały również Karty Zapisu odpowiednio do klasy IV sportowej i VII sportowej – do pobrania

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do klasy sportowej:

 • karta zapisu do klasy sportowej
 • oryginał świadectwa ukończenia klasy III/ VI szkoły podstawowej dostarczony do 26 czerwca 2017 r.,
 • jedna podpisana fotografia
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 • zgoda rodziców (prawnych opiekunów).

Harmonogram rekrutacji do klas sportowych:

 • do 10 maja br. składanie kart zapisu o przyjęcie do klasy sportowej
 • 17 maja br. o godz. 16.00 odbędą się próby sprawności fizycznej dla dyscyplin: lekkoatletyka, piłka koszykowa i piłka nożna na terenie naszej szkoły
 • Testy sprawności dla pływaków na basenie „Kapry” w Pruszkowie w dniu 20 maja br.
 • 26  maja br. zostaną udostępnione wyniki z testu sprawności fizycznej,
 • 23 - 26 czerwca br. do godziny 15.00 składanie w sekretariacie oryginałów świadectw
 • 30 czerwca br. do godziny 15.00 ogłoszenie listy przyjętych do klas sportowych.

 

Gimnazjum nr 4

e-mail: sekretariat@gim4pruszkow.com.pl


 
Harmonogram rekrutacji 2017-2018 więcej >>>
 
 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020  więcej >>>
 

 
Powiatowa Inauguracja Dni Olimpijczyka - ZAPROSZENIE >>>
 
 

Szanowni Państwo, 
 
Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Pruszkowie zaprasza do udziału w III Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej 'Must Be English'.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjów w Pruszkowie i odbędzie się  8 czerwca 2017 roku o godzinie 10:00 w Spółdzielczym Domu Kultury przy ulicy Hubala 5. 
 
Celem przedsięwzięcia jest pobudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania językiem angielskim i kulturą anglojęzyczną, popularyzacja piosenki angielskiej, doskonalenie umiejętności językowych oraz zachęcanie do prezentacji własnych talentów. 
 
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody. 
Konkurs został objęty patronatem Naczelnika Wydziału Edukacji w Pruszkowie Pani Zofii Wasioty. 
Zachęcamy do wzięcia udziału w organizowanym przez nas konkursie. 
 
Z poważaniem, 
 
Dyrektor Szkoły
Oraz Nauczyciele języka angielskiego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Pruszkowie od 1.09.2017 r. Szkoła Podstawowa Nr 4
im. Jana Pawła II w Pruszkowie, ul. Hubala 4
 
Zaprasza na Dzień Otwarty
w dniu 30.03.2017 r. (czwartek) o godz. 18.00
uczniów obecnych  klas III i VI wraz z rodzicami na prezentację szkoły oraz spotkanie z dyrektorem szkoły i przyszłymi nauczycielami
 

Szanowni Państwo – Rodzice kandydatów do kl. I Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszkowie
 
Informujemy, że nasze gimnazjum od 1 września 2017 r. będzie przystosowane do przyjęcia uczniów kl. I, również klas IV i VII.
 
Jak w każdej szkole podstawowej będzie funkcjonowała stołówka szkolna, świetlica, zaś klasy do edukacji wczesnoszkolnej będą przystosowane dla najmłodszych dzieci, także sanitariaty i szatnie szkolne z osobnym wejściem dla maluszków.
 
Na wszelkie Państwa pytania odpowiemy drogą mailową – sekretariat@gim4pruszkow.com.pl
 
Informacje dla klas I, IV i VII Szkoły Podstawowej  nr 4 znajdują się na naszej stronie: www. gim4pruszkow.com.pl -  z lewej strony w panelu „Szkoła Podstawowa” 
 
Pozdrawiam, serdecznie
 
Ewa Nowacka
Dyrektor Szkoły

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II ul. Hubala 4 w Pruszkowie

rozpoczniemy szkolenie sportowe w dwóch klasach czwartych. 

 

Klasa IV A - sporty indywidualne – pływanie i lekkoatletyka

Klasa IV B – gry zespołowe

 

Testy sprawnościowe do tych klas zostaną przeprowadzone w terminie późniejszym – dokładna data będzie podana do wiadomości publicznej oraz na naszej stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy!


 

PROPOZYCJE  TERMINÓW  DNI  TESTOWYCH dla klas III więcej >>>

 

 


 Szanowni Państwo,

w dniu 10 lutego 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Pruszkowie, przy ul. Kościuszki 38 odbędzie się wspólna konferencja

Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i Powiatów: Zachodniego - Warszawskiego i Pruszkowskiego, dotycząca reformy edukacji. Program konferencji:

 • godz.12.00 - 12.40 - konferencja prasowa, dotycząca wdrażania reformy edukacji;
 • godz. 13.00 - 14.30 - spotkanie z samorządami i dyrektorami szkół z terenu powiatów: pruszkowskiego i warszawsko - zachodniego;
 • godz.15.00 - 16.30 - spotkanie z nauczycielami z terenu powiatów: pruszkowskiego i warszawsko - zachodniego;
 • godz. 17.00 - 18.30 - spotkanie z rodzicami z terenu powiatów:pruszkowskiego i warszawsko - zachodniego.

Proszę o przekazanie informacji i zachęcenie do wzięcia udziału w konferencji dyrektorom podległych szkół, nauczycielom i rodzicom.

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem spotkań dedykowanych poszczególnym grupom odbiorców, który został opublikowany na stronie:

www.kuratorium.waw.pl

Przy każdym z terminów spotkań znajduje się link do rejestracji.

Rejestracja ma wyłącznie charakter organizacyjny, związany z zabezpieczeniem odpowiedniej liczby miejsc dla uczestników spotkania.

W załączeniu materiały informacyjne.

http://reformaedukacji.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/mapa-drogowa-mat.-prasowy.jpg

http://reformaedukacji.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/plakat-reforma.jpg

 

broszura dobra szkola plik internetowy

 

Pozdrawiam

Małgorzata Kucharska

Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu

Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 


 


ZEBRANIE RADY RODZICÓW, odbędzie się we wtorek, 10/01/2017 o godz. 18:00 w stołówce. Serdecznie zapraszam przedstawicieli klas.


Zdrowych, radosnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego nowego Roku 2017 wszystkim Pracownikom Szkoły życzą Uczniowie z Rodzinami oraz Rada Rodziców.


Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy list Mazowieckiego Kuratora Oświaty skierowany do rodziców w związku z reformą oświaty.

 

 


Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dotychczasową sprawnie przeprowadzoną akcję związaną z ubezpieczeniem naszych dzieci. Dnia 22/11/16(włącznie) mija ostateczny termin ubezpieczenia, w związku z tym, Rodziców którzy nie dopełnili formalności, proszę aby to zrobili do tego terminu. Na osoby, które nie złożyły podpisu, chciałyby zapłacić gotówką lub przystąpić dopiero do ubezpieczenia czekamy we wtorek 22/11/16 godz. 18:00 w holu głównym, przy okazji Zebrania Rady Rodziców.

Serdecznie zapraszam! Małgorzata Wojciechowska

Przewodnicząca Rady Rodziców


---------------------------------------------------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!--------------------------------------------

ZEBRANIE RADY RODZICÓW, odbędzie się we wtorek, 22/11/16 o godzinie 18:00 w sali klubowej. Serdecznie zapraszam przedstawicieli klas.

--------------------------------------------------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!------------------ ---------------------------------


W związku z ubezpieczeniem dzieci i koniecznością złożenia podpisu rodzica przy składce i zapozananiu się z ogólnymi warunkami,  obecność rodziców na zebraniach klasowych w dniu 3/11/16 - OBOWIĄZKOWA.

Bez podpisu rodzica,  umowa jest nieważna - niezawarta.

Rodzice, którzy nie sa zainteresowani ubezpieczeniem-rezygnują proszeni są również o wpisanie się na listę klasową z informacją-REZYGNUJĘ I złożeniem podpisu.


31.10.2016 jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

10.11.2016 r. zajęcia normalnie wg planu lekcyjnego.


Zebranie Rady Rodziców odbędzie się we wtorek, 11/10/16 o godzinie 18:00 w sali klubowej. Serdecznie zapraszam przedstawicieli klas!


Zebranie z rodzicami w związkuz wyjazdem do Szkocji odbędzie się 4.10.2016 godz. 18.00 w Sali nr 12
 

SZANOWNI  PAŃSTWO,
Lekcje religii i etyki są organizowane w naszej szkole na Państwa złożony pisemnie akt woli. Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 01.06.2016 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych uczeń może uczęszczać:
 • na lekcję religii lub etyki, 
 • a także na lekcje i religii i etyki.
Otrzymuje wtedy na świadectwie oceny, które są wliczone do średniej ocen.
Lekcje religii odbywają się zgodnie z planem lekcji, zaś zajęcia z etyki odbywają się we wtorki w godz. 15.30-17.00 w sali nr 4.
Bardzo serdecznie zapraszam.
Dyrektor szkoły

Rodzice klas I proszeni są o przybycie na zebranie Rady Rodziców jutro, w czwartek 15/09/16 o godzinie 18:15. Ze względu na zmianę godziny zebrań klas II i III , rozpoczniemy wcześniej. Przepraszamy za utrudnienia.  


 
ZEBRANIE RADY RODZICÓW odbędzie się w czwartek, 15/09/2016 o godz. 19:00 w sali klubowej.

Serdecznie zapraszamy, w szczególności przedstawicieli klas pierwszych.
 

Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 01.09.2016 r. według następującego porządku:
 
8.45        Zbiórka przed szkołą w strojach galowych
9.0         Msza święta  w Kościele św. Kazimierza z udziałem Prezydenta Miasta Pruszkowa Jana Starzyńskiego
10.00      Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w hali sportowej
10.30      Spotkanie z wychowawcami klas
11.00      Warsztaty integracyjne dla kl. I
 
Wszystkich uczniów i rodziców bardzo serdecznie zapraszamy na inaugurację roku szkolnego 2016/2017.
Dyrektor Szkoły
 

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w dniu 12/05/16 - czwartek o godz. 18:00 w sali klubowej.
 

 
 
 
 

W dniu31.05.2016 uczniowie naszego gimnazjum przystępują do międzynarodowego certyfikatu z języka niemieckiego.
"Zertifikat Deutsch Goethe-Institut"
 
Gratulujemy i trzymamy kciuki
mgr Katarzyna Jutkiewicz
 
 

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek 07/04/2016 o godzinie 18:00 w sali klubowej. Serdecznie zapraszamy!

SZANOWNI  RODZICE,  DROZDZY UCZNIOWIE!

Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Pruszkowie bierze udział w ogólnopolskim konkursie „Dobre Rady na Elektroodpady”.

Zbieramy elektrośmieci oraz zużyte baterie i akumulatory.

Prosimy o oddzielenia elektrośmieci od baterii.

Jeśli chcieliby Państwo pozbyć się dużego sprzętu (np. pralka, lodówka)

prosimy o przesłanie maila z informacją na ten temat na adres szkoły: sekretariat@gim4pruszkow.com.pl

 

ZACHĘCAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ DO NASZEJ AKCJI!!!

23 KWIETANIA 2016 ROKU W SOBOTĘ, W GODZ. 10-12,

NA TERENIE SZKOŁY ODBĘDZIE SIĘ WIELKA ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI

Bardzo liczymy na Państwa pomoc!!!


Szanowni Państwo,

rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów oraz kandydaci do klas I Gimnazjum nr 4 w Pruszkowie

W dniu 16.03.2016 r. o godz. 18.00 w hali sportowej naszej szkoły odbędzie się spotkanie informacyjne z dyrektorem.  więcej >>>


Zachęcamy wszystkich uczniów, a szczególnie klas III, do doskonałej powtórki z matematyki przed egzaminem gimnazjalnym

http://szaloneliczby.pl/egzamin-gimnazjalny/

Przekażcie ten link również młodszemu rodzeństwu do powtórki przed testami szóstoklasistów


Rekolekcje wielkopostne odbędą  się8,9 i 10 marca.

Zbiórka przed szkołą:

8.03 – godz. 8.45

9.03 – godz. 8.45

10.03 – godz. 10.15


Uroczyste wprowadzenie relikwii Św. Jana Pawła II do kościoła Św. Kazimierza w Pruszkowie odbędzie się w sobotę 05/03/2016 o godz. 18:00 z udziałem Ks. Kardynała Kazimierza Nycza, Ks. Proboszcza, Dyrekcji, Nauczycieli, Pracowników, Uczniów, Absolwentów i Rodziców Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II.
Serdecznie zapraszamy na tą wyjątkową uroczystość. 
 
W dniu 24/02/2016 roku odbyła się pielgrzymka do Krakowa, gdzie z rąk Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, relikwie Św. Jana Pawła II odebrali i przywieźli do Pruszkowa, Ks. Proboszcz, Przedstawiciele Gimnazjum-Pani Dyrektor, Pani Katechetka, Siostra Agata, Uczniowie i Rodzice oraz Parafianie. 

PROPOZYCJE  TERMINÓW  DNI  TESTOWYCH DLA KLAS III - rok szkolny 2015/2016 II półrocze więcej >>>

 


Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Pruszkowie wraz z całą społecznością ma zaszczyt zaprosić na spektakl słowno–muzyczny z okazji 75 rocznicy likwidacji Getta Pruszkowa pt.:„Bohaterowie tamtych dni” który odbędzie się 29 stycznia o godz. 12.00 w hali sportowej naszego gimnazjum.Zaproszenie
 
Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Pruszkowie serdecznie zaprasza społeczność lokalną Pruszkowa i okolic na uroczystość z okazji 75 rocznicy likwidacji Getta w Pruszkowie, która odbędzie się 29.01.2016 r. o godz. 12.00 w hali sportowej naszego gimnazjum.
 
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i uczniowie

Próbny egzamin dla kl. III odbędzie się 17 i 18 grudnia od godz. 12.00

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:
a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)
 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2016 r. (wtorek)
 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00
c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016 r. (środa)
 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
2. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 i § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia:
a) część humanistyczna – 1 czerwca 2016 r. (środa)
 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2016 r. (czwartek)
 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00
c) język obcy nowożytny – 3 czerwca 2016 r. (piątek)
 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół:
z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu – 17 czerwca 2016 r. (data wydania zaświadczenia: 24 czerwca 2016 r.).

ZEBRANIE RADY RODZICÓW, ODBĘDZIE SIĘ W CZWARTEK, 10/12/15 O GODZ. 18:30 W SALI KLUBOWEJ. 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW Z DYREKCJĄ ODBĘDZIE SIĘ, WE WTOREK03/11/2015 O GODZ. 18:30 W SALI KLUBOWEJ.

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w dniu 28/10/15 środa, godz. 18:30 sala klubowa.


Bardzo serdecznie dziękujemy Uczniom, Nauczycielom, Dyrekcji, Pracownikom szkoły, Rodzicom, Siostrom zakonnym, Księżom,Scholi i Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie pięknej, wzruszające i bogatej w przeżycia duchowe oprawy w kościele, podczas Mszy Św. i Czuwania przy Symbolach Światowych Dni Młodzieży oraz Uroczystości w szkole.


SERDECZNE GRATULACJE DLA UCZNIÓW Z KLASY 2E  ORAZ KOORDYNATORA PANI IZABELI ŻYWICKIEJ Z GIMNAZJUM NR 4 W PRUSZKOWIE IM. JANA PAWŁA II W PRUSZKOWIE ZA ZAJĘCIE I MIEJSCA  W KONKURSIE OGÓLNOPOLSKIM "UWIELBIAM GOTOWAĆ Z LUBELLĄ"

SKŁADAJĄ KOLEDZY, NAUCZYCIELE, DYREKCJA, PRACOWNICY SZKOŁY I RODZICE.

 

Zwycięzcy uczniowie klasy 2e z Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Pruszkowie.

To sukces na skalę całego kraju. Uczniowie klasy 2e z pruszkowskiego Gimnazjum nr 4 wygrali ogólnopolski konkurs „Uwielbiam gotować z Lubellą”.

W połowie września rozpoczął się program edukacyjny o roli produktów zbożowych w diecie „Lubella inspiruje i edukuje”. W projekcie mogła wziąć udział każda szkoła gimnazjalna w Polsce. Na samej edukacji nie poprzestano. Młodzież miała możliwość wykazania się w konkursie. Zadanie jakie im powierzono nie było proste. Należało prawidłowo, w sposób zdrowy i smaczny przygotować posiłek z produktów zbożowych. Uczniowie z pruszkowskiego gimnazjum doskonale wiedzieli, co pysznego można zrobić m.in. z makaronu, kaszy czy mąki.

Celem projektu było zachęcenie gimnazjalistów do odpowiedniego odżywiania i uzmysłowienia im jak ważna w życiu każdego człowieka jest zbilansowana dieta. To, co zjemy, wpływa przede wszystkim na nasze zdrowie, ale i na sprawność fizyczną. Specjalnie w tym celu powstały materiały edukujące, z których mogli korzystać nauczyciele prowadzący grupę młodzieży.

Konkurs w Gimnazjum nr 4  im. Jana Pawła II w Pruszkowie koordynowała Izabela Żywicka, nauczyciel biologii. To dzięki jej warsztatom uczniowie z całego gimnazjum wraz ze swoimi rodzicami przygotowali konkursowe dania. – Na samym początku potrawy postanowiliśmy zaprezentować w szkole. Uczniowie przynosili wykonane przez siebie posiłki i wzajemnie degustowali. Przepisy kulinarne prac konkursowych wraz z ich fotografiami zostały wysłane do organizatora. Klasa 2e zajęła pierwsze miejsce. Bardzo cieszymy się z sukcesu naszych podopiecznych – mówi Żywicka.

Z całej Polski nadesłano 470 prac. To zdanie wystarczy, aby zobrazować sukces młodych kucharzy. Nagrodą w konkursie były warsztaty kulinarne dla całej klasy poprowadzone przez Piotra Ceranowicza, uczestnika 3. edycji programu telewizyjnego „Top Chef” oraz dietetyczkę Annę Różyk. Relacja z warsztatów zostanie zaprezentowana 23 października o godzinie 8.00 w programie śniadaniowym TVP2.


W dniu 22/10/15 - CZWARTEK odbędą się konsultacje i krótkie zebrania klasowe:

 

godz. 17:00 konsultacje

godz. 18:00 zebrania klasowe

godz. 19:00 konsultacje


SYMBOLE ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
 
W niedzielę, 25/10/2015 o godz. 20:00 w kościele Św. Kazimierza w Pruszkowie, odbędzie się uroczysta Msza Św. przy Symbolach Światowych Dni Młodzieży: przy Krzyżu i Ikonie Matki Bożej "SAULUS POPULI ROMANI",
 
z udziałem Władz Miasta i Powiatu wraz z pocztami sztandarowymi ze Szkół Gimnazjalnych i Licealnych. Przyjęcie Symboli nastąpi przy bramie głównej przed kościołem o godz. 20:00.
 
Następnie odbędzie nocne czuwanie:
 
godz. 21:00-GIMNAZJUM NR 3
godz. 22:00-GIMNAZJUM NR 4
godz. 23:00-LICEUM ZANA I KOŚCIUSZKI
 
od godz. 24:00 do godz. 6:30-WOLONTARIUSZE, RODZINY, ZESPOŁY PARAFIALNE, ORAZ INDYWIDUALNIE.
 
W poniedziałek 26/10/2015 o godz. 8:00 Msza Św. na zakończenie peregrynacji Symboli,  w czasie której zostaną one przekazane najpierw do Gimnazjum nr 4, o godz. 9:00 uroczystość w szkole, a następnie do parafii Św. Józefa
 
Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w tej wyjątkowej uroczystości!

22 października przypada wspomnienie Jana Pawła II,
pruszkowski teatr "Maska" wystawi w kościele Św. Kazimierza w Pruszkowie Spektakl Karola Wojtyły "Brat naszego Boga"
Sztuka ta wzrusza i jest grana profesjonalnie. Zapraszamy w sobotę 24/10/2015 o godz. 19:00

W niedzielę, 18/10/15w Parafii Św. Kazimierza w Pruszkowie, o godz. 18:00odprawiona zostanie Msza Św. dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże na kolejny rok szkolny w związku zDniem Nauczyciela.

 
Zapraszamy na wspólną modlitwę: Dyrekcję, Nauczycieli, Wychowawców, Pracowników szkoły, Uczniów wraz z Rodzinami. 

„Podziękowanie”

 

Dziękujemy, jak każdego roku!

Z każdym rokiem bardziej i goręcej,

bo to dzięki Wam, Nauczyciele,

wiemy i rozumiemy z każdą lekcją coraz więcej.

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim Nauczycielom, Dyrekcji i Pracownikom szkoły

składamy najserdeczniejsze życzenia:) zdrowia, zadowolenia z pracy, sukcesów, pogody ducha i uśmiechu na każdy dzień oraz dziękujemy za Wasz trud, cierpliwość, wysiłek i serce wkładane w kształcenie i wychowanie młodzieży.

 

      Uczniowie Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Pruszkowie 

                               wraz z Rodzicami


W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ 11/10/15 PRZYPADA NIEDZIELA PAPIESKA - ŚWIĘTO PATRONA GIMNAZJUM NR 4 ŚW. JANA PAWŁA II
 
Z TEJ OKAZJI SERDECZNIE ZAPRASZAMY  W NIEDZIELĘ 11/10/2015 PRACOWNIKÓW SZKOŁY I WSZYSTKICH UCZNIÓW WRAZ Z Z RODZINAMI  DO WSPÓLNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW. O GODZ. 18:00 W  KOŚCIELE ŚW. KAZIMIERZA W PRUSZKOWIE, KTÓRĄ W OPRAWIE WSPIERA SCHOLA SKŁADAJĄCA SIĘ M. IN. Z UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM.  

Edukacyjne gry planszowe i strategiczne

są znakomitym sposobem na wsparcie szkoły w wychowaniu i nauczaniu młodzieży. 

Gry te uczą i rozwijają wiele pozytywnych i pożądanych cech intelektualnych takich jak planowanie, rozwiązywanie problemów, wytrwałość, umiejętności komunikacyjne, czy też są często zachętą do samokształcenia oraz podnoszą lub utrwalają poczucie własnej wartości, chociażby poprzez poczucie uczestniczenia w czymś wyjątkowym, a tym jest spotkanie z dobrą grą.

Wreszcie są one znakomitym sposobem na spędzanie wolnego czasu w gronie rówieśników, alternatywą dla multimediów, które separują młodzież i narażają na kontakt z treściami niekoniecznie dopasowanymi do ich wieku.

Dlatego też już trzeci rok z rzędu zapraszamy uczniów wszystkich klas na zajęcia poświęcone grom planszowym. Zajęcia będą prowadzone raz w miesiącu i będą trwały 60 minut. 

Najbliższe zajęcia odbędą się 29 października 2015 r. o godz. 15.30 w Sali Klubowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.


Szanowni Państwo,

 

W związku z faktem, że niektóre zgłoszone do konkursu przejścia znajdują w bezpośredniej lub w bliskiej odległości od szkół i przedszkoli - bardzo proszę o zachęcenie uczniów rodziców  i wszystkich osób będących zainteresowanych poniższym konkursem do głosowania!!

Nasze miasto bierze udział w konkursie „Aktywne przejścia dla pieszych". Prosimy Państwa o głos. Im więcej mieszkańców Pruszkowa zagłosuje na przejście dla pieszych w Pruszkowie, tym większa szansa, że nasza lokalizacja wygra konkurs.

W ramach konkursu wyłonionych zostanie 20 zwycięskich lokalizacji, które wyposażone zostaną w maty antypoślizgowe, oświetlenie informujące kierowców o zbliżaniu się pieszego do przejścia oraz system stale świecących „kocich oczek".

Oto 5 zgłoszonych lokalizacji w Pruszkowie:

 1. ul. Kopernika w rejonie skrzyżowania z ul. Hubala
 2. ul. Helenowska w rejonie skrzyżowania z ul. Jasną
 3. ul. Zdziarska  w rejonie skrzyżowania z ul. Mickiewicza
 4. ul. Dolna w rejonie skrzyżowania z ul. Sadową
 5. ul. Akacjowa w rejonie skrzyżowania z ul. Dębową 

Głosować można na stronie konkursu http://stopwariatom.pl/#aktywne_przejscia

Film prezentujący budowę aktywnego przejścia dla pieszych https://www.youtube.com/watch?v=ONFbGuKQF-U

Od 1 września rozpoczął się I etap głosowania. W każdym tygodniu (4 tygodnie – 4 etapy) wybieranych będzie 5 lokalizacji – jedna z największą liczbą głosów internautów oraz 4 wybrane przez komisję konkursową. Po zakończeniu każdego etapu liczba oddanych głosów zostaje wyzerowana i głosujemy od nowa na pozostałe w puli przejścia dla pieszych. Zwycięskie lokalizacje będą ogłoszone na stronie www.stopwariatom.pl

Konkurs jest realizowany przez Fundację PZU w ramach kampanii „Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym".

 


 • Regulamin i harmonogram przedmiotowych konkursów kuratoryjnych w zakładce – Konkursy Przedmiotowe
 • Zajęcia z etyki będą odbywać się we wtorki w godzinach: 15.30 – 17.00 w Sali nr 4.
 • Rzecznik praw ucznia p. Anna Markiewicz pełni dyżur w każdą środę w bibliotece w godz. 14.30 – 15.30

SZANOWNI PAŃSTWO

 
Od 16.09. 2015 r. (środa) zaczynają się warsztaty prowadzone przez
P. Piotra Deputowskiego pt. „Dopalacze”
 
16.09.2015 – środa w sali 15
 
2 godz. lek.   -  3C
3 godz. lek.   -  3F
4 godz. lek.   -  3D

Zebranie rodziców uczniów klas I odbędzie się 3 września 2015 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej

Zebranie rodziców uczniów klas II i III odbędzie się 10 września 2015 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej


INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 01.09.2015 r. według następującego porządku:

8.45             Zbiórka przed szkołą w strojach galowych
9.00             Msza święta  w Kościele św. Kazimierza
10.00           Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w hali sportowej
10.30           Spotkanie z wychowawcami klas
11.00           Warsztaty integracyjne dla kl. I
 
Uwaga uczniowie kl. I – 01.09.2015 r. uczniowie przychodzą z tornistrami, teczką lub siatką, ponieważ otrzymują bezpłatnie nowe podręczniki.

Wszystkich uczniów i rodziców bardzo serdecznie zapraszamy na inaugurację roku szkolnego 2015/2016.


KONKURS NA NAJLEPSZĄ KLASĘ W SZKOLE WG TABLICY MOTYWACYJNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
 
Jak co roku tak i w tym roku szkolnym w naszym Gimnazjum Samorząd Szkolny przeprowadził konkurs na najlepszą klasę w szkole. Każda klasa była oceniana w różnych kategoriach takich jak:
 • Kamizelki;
 • Kolorowy dzień;
 • Dzień Misia;
 • Najładniejsza sala na Boże Narodzenie;
 • I Dzień Wiosny;
 • Mam Talent;
 • Średnie na koniec roku szkolnego 2014/2015;
W każdej z w/w kategorii klasa mogła zdobyć 5 pkt., co daje nam w sumie 35 pkt. Po zsumowaniu wszystkich punktów okazało się, że najlepszą klasą w szkole jest klasa 1D, która zdobyła 34 pkt.; drugie miejsce zajęły egzekwo klasy 1 c i g. Gratulujemy tym klasom a najlepsza klasa dostanie jako nagrodę dofinansowanie do wycieczki klasowej od Pani Dyrektor.
 
Jeśli chodzi o klasy II i III to w tym roku szkolnym były trochę mniej zmotywowane ale mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym wezmą się bardziej do roboty
 

Do odbioru kaucja „Wyjazd Walia” u pani Adamskiej w godz. 9.00-12.00 sala nr 2 w dniach 23-24.06.15
 

Informacje dla Rodziców
Szanowni Państwo!
Od 01 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r. trwastatutowy okres poprawiania ocen – uczniowie mają prawo poprawić swoje oceny i ubiegać się o wyższe.
17.06.2015 r. wszystkie oceny są wystawione.
22.06.2015 r. na Radzie Pedagogicznej następuje zatwierdzenie wszystkich ocen, także ocen z zachowania.
 
25.06.2015 r. o godz. 9.00 w Kościele św. Kazimierza odbędzie się msza święta dla całej społeczności gimnazjalnej. Po mszy o godz. 10.00 w hali sportowej naszej szkoły odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego kl. III. W uroczystości biorą udział kl. I i II. Obowiązują stroje galowe.
26.06.2015 r. o godz. 9.00 w sali sportowej odbędzie się uroczystość zakończenia roku szkolnego kl. I i II.
Na wszystkie uroczystości bardzo serdecznie zapraszamy Rodziców  i Absolwentów
Ewa NowackaDyrektor Gimnazjum nr 4
 
 

II Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej
'Must Be English'
 
W dniu 29 maja 2015 roku o godzinie 10.00 w Spółdzielczym Domu Kultury w Pruszkowie odbył się II Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej ‘Must Be English’ organizowany przez Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Pruszkowie. Konkurs został objęty patronatem przez Naczelnika Wydziału Edukacji w Pruszkowie panią Zofię Wasiotę.
 
Celem konkursu była prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów, propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę, promowanie aktywności twórczej wśród uczniów oraz promowanie nowych talentów w rejonie Pruszkowa.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjów. 
 
W I kategorii - Szkoły Podstawowe odbyły się 22 występy, a  w II kategorii - Gimnazja 10 występów.
Podczas przesłuchań 5-cioosobowe Jury oceniało poprawność językową, jakość wykonania pod względem czystości dźwięków, rytmiki oraz akompaniament własny i ogólny wyraz artystyczny. 
 
Po zakończeniu obrad Jury wyłoniło następujących zwycięzców:          
w I kategorii Szkoły Podstawowe:
I miejsce – Julia Grzelińska    Szkoła Podstawowa nr 10 w Pruszkowie, 
II miejsce – Julia Sankowska   Szkoła Podstawowa nr   2 w Pruszkowie, 
III   miejsce– Klara Przybylska Szkoła Podstawowa nr   6 w Pruszkowie. 
 
w II kategorii Gimnazja: 
I miejsce – Milena Młynarz Gimnazjum nr 4 w Pruszkowie, 
II miejsce – Magdalena Chibowska i Aleksandra Zawalska Gimnazjum nr 4 w Pruszkowie, 
III miejsce – Małgorzata Białek Gimnazjum nr 1 w Pruszkowie.
 
Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymali dyplomy uczestnictwa, podziękowania za przygotowanie do konkursu oraz upominki ufundowane przez Urząd Miasta w Pruszkowie, sponsorów: Brenda Sport, Wydawnictwo Szkolne Macmillan i Pearson, Radę Rodziców szkoły oraz Wideformat.
Konkurs spotkał się z jeszcze większym zainteresowaniem niż w ubiegłym roku i przebiegł bez zakłóceń w miłej i sympatycznej atmosferze pomimo stresu, który towarzyszył uczestnikom konkursu.
 
W imieniu organizatorów konkursu składamy ogromne podziękowania uczestnikom za udział w konkursie,  pani Naczelnik Wydziału Edukacji w Pruszkowie za objęcie patronatem konkursu oraz Sponsorom za wsparcie finansowe i nagrody. 
 
                                                                                                    Dyrektor gimnazjum
Nauczyciele języka angielskiego

Szanowni Rodzice!

14 maja 2015 r. odbędą… si™ę konsultacje nauczycielskie w godz. 17.00-19.00 (zamiast zebrań).

Zapraszamy!


OGŁOSZENIE

Najbliższe spotkanie Rady Rodziców Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II odbędzie się dnia 13.04.2015 r. o godz. 19:00 w Sali nr 3.


26 marca 2015r. nasza uczennica  Ula Brylska z klasy 3C zdobyła wyróżnienie w V MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PIOSENKI ROSYJSKIEJ.

Gratulujemy !!!


SZANOWNI PAŃSWTO

            Przypominamy o  III (ostatniej) już racie za wyjazd do Walii – kwota to649 zł, płatna do 15 kwietnia 2015 oraz o wpłacaniu 90GB  (jeżeli komuś jest łatwiej i woli to może wpłacić te 90GB do p. M. Adamskiej ). Jednocześnie przypominamy o wpłacie depozytu zwrotnego w wysokości 80zł na konto biura.


ROK SZKOLNY 2014/2015 II SEMESTR- DNI TESTOWE dla klas III

 

PROPOZYCJE TERMINÓW DNI TESTOWYCH DLA KLAS III więcej >>>

 

Aktualizacja będzie dokonywana na bieżąco


Pruszków, 14.11.2014 r.

Dyrektorzy , Nauczyciele języka angielskiego oraz Wychowawcy Szkół podstawowych i gimnazjalnych w Pruszkowie

Szanowni Państwo,

 

Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Pruszkowie zaprasza do udziału w II Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej ‘Must Be English’. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjów w Pruszkowie i odbędzie się 29 maja 2015 roku o godzinie 10.00 w Spółdzielczym Domu Kultury ul. Hubala 5.

Celem przedsięwzięcia jest pobudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania językiem angielskim i kulturą anglojęzyczną, popularyzacja piosenki angielskiej, doskonalenie umiejętności językowych oraz zachęcanie do prezentacji własnych talentów.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Konkurs został objęty patronatem Naczelnika Wydziału Edukacji w Pruszkowie Pani Zofii Wasioty.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym organizowanym przez nas konkursie.

Z poważaniem,

Dyrektor Szkoły,

Nauczyciele języka angielskiego

Regulamin konkursu 2015 >>>

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 2015 r >>>

 

 

 


Szanowni Państwo!

Informujemy, że do 15 stycznia 2015 należy wpłacać II ratę na wyjazd do Walii. Kwotę w wysokości 600zł należy wpłacać na nowo podane konto:

Bank Pocztowy O/Łódź, nr konta 16 1320 1449 2673 6185 2000  0001

Jednocześnie proszę o przesyłanie, w miarę jak najszybciej, informacji podanych  poniżej. Proszę o przesyłanie tych danych na e-mail: oneniki@wp.pl

NAZWISKO i imię

Obywatelstwo

Data urodzenia (rrrr.mm.dd)

Numer paszportu lub dowodu

Data ważności paszportu lub dowodu osobistego

Telefon uczestnika

Numer PESEL

Telefon

rodziców

Przeciwwskazania dietetyczne

Bardzo proszę o jak najszybsze przesłanie e-maili i przypominam o karcie EKUZ.

Pozdrawiam Marta AdamskaDnia 15. 01.2015 r. o godz. 19.00 w sali sportowej naszego gimnazjum odbędzie się Koncert Kolęd w wykonaniu orkiestry dętej przy parafii Św. Kazimierza "Quo vadis".

Bardzo serdecznie zapraszamy uczniów, absolwentów oraz ich rodziny.


Zaproszenie dla Uczniów, Absolwentów i ich Rodziców na uroczystość 15-lecia istnienia gimnazjum

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy, Uczniowie i Rodzice Gimnazjum nr 4, im. Jana Pawła II w Pruszkowie mają zaszczyt zaprosić na uroczystość z okazji 15-lecia  istnienia szkoły, która odbędzie się 16 stycznia w Gimnazjum nr 4 przy ul. Hubala 4 o godz. 12.00.


Dyrekcja Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Pruszkowie serdecznie zaprasza rodziców na prezentację pt.

Formy pomocy w sytuacjach zażywania substancji psychoaktywnych przez młodzież w Pruszkowie

Odbędzie się ona 13 listopada 2014 r. w sali gimnastycznej o godz. 17.00 i 18.00. Spotkanie poprowadzi pani dr Elżbieta Milczarek. Po prezentacji istnieje możliwość indywidualnych konsultacji.


Nauczyciel Gimnazjum nr 4 na stażu trenerskim w Borussii Moenchengladbach

            W dniach 4-11.10.2014r. nauczyciel naszego Gimnazjum Artur Kalinowski przebywal na stażu trenerskim w klubie niemieckiej Bundesligi - Borussii Moenchengladbach.

Celem wyjazdu było poznanie funkcjonowania znanej w Europie Akademii Piłkarskiej, poznanie struktur organizacyjnych klubu, filozofii i metodologii treningu piłkarskiego. W czasie stażu miał możliwość obserwacji treningów z  drużynami młodzieżowymi jak i  drużyny I zespołu Borussii Moenchengladbach a także wymiany doświadczeń z trenerami Akademii.

            Nasze Gimnazjum wspólpracuje z MKS Znicz Pruszków tworzac klasy o profilu piłki nożnej. Artur Kalinowski jest nauczycielem w naszej szkole jak i trenerem w Zniczu. Odpowiada za nabór chlopcow do klas o profilu piłki nożnej a także prowadzi zajecia w klasach piłkarskich.

            Czas spędzony w Borussii Moenchengladbach pozwoli mu  podnieść kwalifikacje zawodowe jak i zdobyć cenne doświadczenie, które będzie procentowało w pracy w Gimnazjum nr 4.


7 października 2014 r. o godz. 18.00 odbędzie się zebranie w sprawie wyjazdu językowego do Walii, na którym będzie zbierana I rata.

Informacje na tematProjektu edukacyjno-językowego 2015w zakładceWYJAZDY  >>>


 • Zebranie rodziców klas I odbędzie się 04 września 2014 r. o godz. 17.00 w sali sportowej
 • Zebranie rodziców klas II i III odbędzie się 11 września 2014 r. o godz. 17.00
 • Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 11 września 2014 r. o godz. 19.00

1 WRZEŚNIA 2014

 • ZBIÓRKA KLAS WRAZ Z WYCHOWAWCAMI PRZED SZKOŁĄ O GODZ. 8.45
 • GODZ. 9.00 MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE ŚW. KAZIMIERZA
 • PO MSZY POWRÓT DO SZKOŁY I ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

 

ORGANIZACJA DNI 28 I 29 KWIETNIA 2014 R. W SZKOLE więcej informacji >>>

 


Z powodu problemów zdrowotnych osoby prowadzącej spotkanie z rodzicami w dniu 10 kwietnia 2014  nie odbędzie się.


 
KONKURS LITERACKI O JANIE PAWLE II więcej informacji >>>

 


Dyrekcja Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Pruszkowie serdecznie zaprasza rodziców na prezentację pt.„Pomoc dzieciom podejmującym ryzykowne zachowania”. Odbędzie się ona 13 marca 2014 r. w sali gimnastycznej o godz. 17.00 i 18.00. Spotkanie poprowadzi pani dr Elżbieta Milczarek. Po prezentacji istnieje możliwość indywidualnych konsultacji.


UWAGA UCZNIOWIE KLAS III - DNI TESTOWE DLA KLAS III  więcej informacji>>>


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W I MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PIOSENKI ANGIELSKIEJ "MUST BE ENGLISH"

Konkurs odbędzie się 8 maja 2014 roku.

Dodatkowych informacji udziela p. Ewa Bogdanowicz.więcej informacji >>>


PRZYGOTOWANIA DO KANONIZACJI BŁOGOSŁAWIONEGO JANA PAWŁA II W NASZYM GIMNAZJUM Więcej informacji >>>


Konkurs„Aktywni dla Klimatu”

Zapraszamy do konkursu! Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego „Aktywni dla Klimatu” adresowanego do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Rejestracja on-line odbywa się przez panel komunikacyjny na stronie głównej! Wystarczy zbudować 5-osobowy zespół uczniów z udziałem opiekuna i wziąć udział w naszym konkursie. Najlepiej wykonane zadania konkursowe wyróżnimy atrakcyjnymi nagrodami dla szkół, opiekunów i uczniów. Uroczysty finał w obecności gości honorowych i mediów odbędzie się dnia 12 czerwca 2014 roku w Warszawie. Główną ideą jest edukacja dla klimatu, a konkurs jest częścią kampanii edukacyjnej dla klimatu „Zmieniaj nawyki - nie klimat!” dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chcemy poprzez zadania konkursowe uczyć jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym i chronić klimat. Konkurs ma charakter pracy zespołowej, zadania konkursowe wykonywane będą we własnych środowiskach, a kontakt z nami utrzymywany będzie poprzez własny profil na naszej stronie. W razie trudności organizatorzy udostępnią materiały pomocnicze i służyć będą wsparciem. Po każdym etapie konkursu eksperci ocenią pracę zespołów, a na koniec ogłoszą laureatów, którym przyznane zostaną wyjątkowe nagrody.

Zapraszamy do wspaniałej zabawy!

Nie czekajcie, rejestrujcie się już dziś!

Więcej informacji na stronie: www.stopzmianomklimatu.pl     


Konsultacje nauczycielskie będą w najbliższy czwartek tj. 24 października w godz. 17.00 – 19.00

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 24 października o godz. 19.00 w Sali Klubowej.

Serdecznie zapraszamy!


WARSZAWSKI MIĘDZY SZKOLNY KONKURS JĘZ. ANGIELSKIEGO szczegóły tutaj >>>


Zachęcamy do zapoznania się z konkursami przedmiotowymi z języka angielskiegoSZCZEGÓŁY TUTAJ  >>>


Spotkanie Rady Rodziców odbędzie się 24.10.2013 r. o godz. 19.00 w Sali klubowej

– wybór przewodniczącego Rady Rodziców i zastępcy


DYREKCJA GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II W PRUSZKOWIE SERDECZNIE  ZAPRASZA RODZICÓW DZIECI KLAS I NA ZEBRANIE W DNIU 05 WRZEŚNIA 2013 R. O GODZ. 18.00 W HALI SPORTOWEJ

DYREKCJA GIMNAZJUM NR 4 IM. JANA PAWŁA II W PRUSZKOWIE SERDECZNIE  ZAPRASZA RODZICÓW DZIECI KLAS II i III NA ZEBRANIE W DNIU 12 WRZEŚNIA  2013 R. O GODZ. 18.00


UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO ODBĘDZIE  SIĘ DNIA 2  WRZEŚNIA  2013 R.  O  GODZ.  10.00

INAGURACYJNA  MSZA  ŚWIĘTA  ROZPOCZNIE  SIĘ O GODZ.  11.00  W  KOŚCIELE  ŚW. KAZIMIERZA

KLASY  I  MAJĄ ZAJĘCIA  INTEGRACYJNE  Z  WYCHOWAWCAMI  O GODZ. 12.00


Zapraszam na posiedzenie Rady Rodziców, które odbędzie się 20.06.2013r. o godz. 1800 w Gimnazjum nr 4 przy ul.Hubala 4 SZCZEGÓŁY>>>


Nasi uczniowie brali udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Poezji Rosyjskiej w dniu 27 maja 2013 r.

Lidia Petrykowska kl. II C         zajęła I miejsce

Kacper Bieńkowski kl. III C       zajął II miejsce

Gratulujemy !!!


Informujemy, że wycieczka do Włoch odbędzie się 08.05 – 15.05.2013 r.

Przypominamy o konieczności posiadania przez ucznia paszportu lub dowodu osobistego oraz EKUZ pobranego z NFZ Warszawa ul. Chałubińskiego 8.

Zebranie informacyjne w sprawie wyjazdu odbędzie się 09.04.2013 r. o godz. 18.00 w Gimnazjum nr 4 w Pruszkowie.

Prosimy o dokonanie wpłaty III raty w wysokości 640 zł do dnia 08.04.2013 r. na konto Rady Rodziców.


Ogłoszenie dla Rodziców:

Szanowni Państwo:

 • 14.03.13 r. (czwartek) o godz. 18.00 odbędzie się szkolenie warsztatowe dla rodziców pt. „Mediacje”. Bardzo serdecznie zapraszamy
 • 21.03 13 r. (czwartek) w godz. 17.00 – 19.00 odbędą się konsultacje nauczycielskie
 • 21.03.13 r. (czwartek) o godz. 18.30 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców
 • 18.04.13 r. (czwartek) o godz. 17.00 i 18.00 odbędą się zebrania rodziców

Zebrania zostaną poprzedzone 15 minutową prezentacją dla Państwa pt. „Legalne środki używane przez młodzież w celu odurzenia” – prowadząca p. mgr Elżbieta Mielczarek – konsultant ds. narkomanii w Pruszkowie


24 stycznia 2013 r. godz. 17.00 ( czwartek) odbędzie się szkolenie dla rodziców zatytułowane „SEKSTING”


ZEBRANIE PREZYDIUM RADY RODZICÓW - plik do pobrania >>


13 grudnia 2012 r. godz. 16.30 obędzie się szkolenie dla rodziców temat: „Legalne środki używane przez młodzież w celu odurzenia” prowadzący: mgr Elżbieta Mielczarek


Do odbioru są decyzje dotyczące stypendium szkolnego na rok 2012/2013 – u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.


NAJBLIŻSZE KONSULATCJE NAUCZYCIELSKIE 25 PAŹDZIERNIKA 2012 R. W GODZ. 17.00 – 19.00


Dyrektor gimnazjum informuje i zaprasza:

25 października 2012 r. o godz. 17.0 – 19.00 w szkolnej stołówce udzielanie indywidualnych i bezpłatnych konsultacji przez MOBILNY  PUNKT  KONSULTACYJNY  ds.  NARKOMANII reprezentowany przez panią mgr Elżbietę Milczarek.

 

PREZENTACJE – SZKOLENIA DLA RODZICÓW uczniów naszego gimnazjum:

15 listopada 2012 r. godz. 16.30 (czwartek – przed zebraniem) – „ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z INTERNETU”

24 stycznia 2013 r. godz. 17 – „SEKSTING”

Obydwie prezentacje trwają po 30 minut, poprowadzi je pan Piotr Deputowski.

 

Serdecznie zapraszamy


W  DNIU  20  WRZEŚNIA  2012 R.  O  GODZ.  18.00  ODBĘDZIE  SIĘ  ZEBRANIE  RADY  RODZICÓW  W SALI  KLUBOWEJ.

HARMONOGRAM ZEBRANIA SZCZEGÓŁY>>>


ZEBRANIE  RODZICÓW KLAS I ODBĘDZIE SIĘ 6 WRZEŚNIA 2012 R. O GODZ. 18.00 W SALI SPORTOWEJ

ZEBRANIE RODZICÓW KLAS II i III ODBĘDZIE SIĘ 13 WRZEŚNIA 2012 R. O GODZ. 18.00

CHĘTNI UCZNIOWIE Z KLAS I BĘDĄ MOGLI UCZESTNICZYĆ DODATKOWO W 2 GODZINACH TYGODNIOWO Z JĘZ. NIEMIECKIEGO.


UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 ODBĘDZIE SIĘ 3 WRZEŚNIA O GODZ. 9.00

MSZA ŚWIĘTA O GODZ. 10.00

WARSZTATY INTEGRACYJNE KLAS I – GODZ. 11.00 – 12.00

ZAPISY NA OBIADY PROWADZONE SĄ W KASIE SZKOŁY. KOSZT OBIADU WYNOSI 4 ZŁ


Od dnia 9 lipca 2012 r. sekretariat będzie czynny w godz. 9.00 – 14.00


RADA RODZICÓW ROZSTRZYGNĘŁA KONKURS - SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE RADA RODZICÓW >>>


NOWY KONKURS RADY RODZICÓW – SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE RADA RODZICÓW >>>


Informujemy, że istnieje możliwość wynajęcia hali sportowej w naszym gimnazjum.

Koszt za jeden sektor wynajmu przez godzinę zegarową wynosi 30 zł.Jeden sektor ma wymiary boiska do siatkówki. Dysponujemy trzema sektorami.

Salę udostępniamy dla wszystkich gier zespołowych – poza piłką nożna dla dorosłych oraz na wszelkiego rodzaju zajęcia taneczne.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenia podania w sekretariacie szkoły, w którym prosimy podać dzień, godzinę, ilość potrzebnych sektorów i czas trwania zajęć, w celu podpisania umowy.


W DNIACH 07 – 09 GRUDNIA 2011 R. O GODZ. 12.00 ODBĘDZIE SIĘ EGZAMIN PRÓBNY KL. III